123 Дараа нь> >> Хуудас 1/3

Өргөдөл

Underground pipeline

Газар доорхи хоолой

Irrigation System

Услалтын систем

Water Supply System

Усан хангамжийн систем

Equipment supplies

Тоног төхөөрөмжийн хангамж